Ansök om bidrag

Ansökningstiderna för organisationer och sammanslutningar för 2024 är januari, april, augusti och november. Ansökan skall vara inlämnad senast den sista dagen i respektive ansökningsmånad. Privatpersoner kan söka bidrag fortlöpande.

Läs mer om hur du ansöker genom att bekanta dig med Blindgårdens Bidragsprinciper.

OBS!
Bidrag kan inte sökas retroaktivt.

E-post: kansliet@blindgarden.fi

Post:
Stiftelsen Svenska Blindgården sr
c/o Navigator Partners
Georgsgatan 9A
00120 Helsingfors