Beviljade bidrag

2023

  • Totalsumman för beviljade bidrag år 2023 var 436 919,03 euro.

2022

  • Totalsumman för beviljade bidrag år 2022 var 360 477,50 euro.