Bostäder


Om du är en person med nedsatt syn och behöver en bostad, kan du kontakta stiftelsens VD Annina Alexandersson.

Kontaktuppgifterna är:

kansliet@blindgarden.fi eller 050 4900 644.