Rapportering

Organisationer och sammanslutningar rapporterar om understödets användning. Redovisningen sänds till stiftelsen inom ett år från det att understödet utbetalats eller tidigare ifall bidragstagaren ansöker om bidrag för samma ändamål.  Gällande fleråriga projekt ges en mellanrapport årligen och den slutliga redovisningen sänds till stiftelsen inom ett år efter att sista raten utbetalats. 

Redovisningen för bidrag till organisationer och sammanslutningar bör innehålla beskrivning av hur projektet genomförts, resultat av projektet samt resultaträkning för projektet.

Privatpersoner bör kunna ge en redovisning om understödets användning.

Stiftelsens VD Annina Alexandersson svarar på ytterligare frågor.