Kontakt

Annina Alexandersson
Verkställande direktör
E-post: kansliet@blindgarden.fi
Telefon: 050 4900 644

Postadress
Stiftelsen Svenska Blindgården rs
c/o Navigator Partners
Georgsgatan 9 A
00120 HELSINGFORS

 

Styrelsen

Joakim Flinck, ordförande, ekonomie magister
Eira Palin-Lehtinen, vice ordförande, vicehäradshövding
Johan Aura, pedagogie magister
Ann-Sofie Grankulla, verksamhetsledare
Leif Karp, lantmäteri-ingenjör
Ulla Wiklund, med.lic., ögonläkare

Ordförandes kontaktuppgifter
joakim.flinck@algol.fi