Om SSB

Stiftelsen avser att stöda svenskspråkiga finländska personer med nedsatt syn.

Stiftelsen skall i första hand disponera över och hyra ut bostäder till svenskspråkiga personer med nedsatt syn.

Dessutom kan stiftelsen stöda verksamhet som förbättrar livssituationen för svenskspråkiga personer med nedsatt syn. Det kan till exempel handla om projekt som underlättar för personer att få bättre tillgång till information eller som skapar möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

Stiftelsens bokslut 2023

Stiftelsens bokslut 2022

Stiftelsens bokslut 2021